โดยทีม PLC Reform

​สั่งซื้อการ์ดรุ่นที่ 3 ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYT2_7yPlVRJ-spTXHg2JmmQ-_fvAs_UPXvNUuyo6OAWI7dA/viewform

สามารถดาวน์โหลดตัวกระดานขนาด A3 ได้ คลิก

ดาวน์โหลดฟอร์มแผนหน้าเดียว
https://drive.google.com/file/d/1yUbrhXRJprd0VPxRmJc9hkSspE6Ysnb6/view?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/131Oapgh27eCS20ybxUkN0JKMdpvCwtOk/edit?usp=drive_link&ouid=109784111757908614713&rtpof=true&sd=true

Market Place

พื้นที่ซื้อขายสื่อการสอนที่ได้มาจากไอเดียของคุณครู และครูจะได้ค่าลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้ออกแบบไว้

Experience & Network

พื้นที่นำเสนอประสบการณ์ของครูที่ขับเคลื่อนการศึกษาทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่

Event

พื้นที่จัดวงพูดคุย PLC เสวนา หรือ Workshop สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทุกเดือน

PLC : คุณค่าของความเป็นครู คุณค่าของความเป็นคน

PLC : คุณค่าของความเป็นครู คุณค่าของความเป็นคน

ในบทความนี้จะเป็นการเล่าถึงลำดับขั้นตอนในการพูดคุยกัน โดยมีกระบวนการในการตั้งคำถามเพื่อให้คุณครูได้พูดคุยกันอย่างมีทิศทางและไปสู่เป้าหมายของการสร้างชุมชนมืออาชีพครู

Read More